Formandens beretning – generalforsamling 2017

Indledning
Sæson 2016-17 går på hæld. Endnu en sæson med turbo på mht. nye tiltag og voksende medlemstal.
 
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 3 møder med lang dagsorden. Herudover har bestyrelsen holdt ekstra møder pga. beslutning om at købe et system til digital tilmelding og betaling m.v., et system som er brugervenligt og vil gøre bestyrelsesarbejdet lettere. 
 
Hjemmesiden
Foreningen beholder nuværende hjemmeside, men den bliver udbygget med et købt system, der hedder Klubmodul, dvs. at hjemmesiden bliver udstyret med nye drop downs som f.eks. digital tilmelding og betaling. Man vil straks kunne se, om det hold, man ønsker at tilmelde sig stadig har ledige pladser. Altså skal man nu tilmelde sig hold ved at gå ind på hjemmesiden og oprette en profil. Bestyrelsen opfordrer alle til at gå ind på hjemmesiden for at blive dus med den nye måde at tilmelde sig et hold. Lone Gotfredsen er den tekniske primus motor af siden.
 
Medlemstallet
stiger stadig dog ikke så meget som ved sidste sæson. Fra at være en forening med 176 medlemmer i 2015-16 er vi nu 183 medlemmer i sæson 2016-17. Der er rabat ved deltagelse i hold nr. 2. Ligeledes er kontingentet for tilmeldinger i anden halvdel af sæsonen halvt kontingent.
 
Gymnastik
I denne sæson har vi haft 45 tilmeldte på Mandag I og 31 tilmeldte på Mandag II. Pilates holdet har haft 38 tilmeldte. Disse tal er inkl. 5 fri-træning-tilmeldte. På motionsholdene har bestyrelsen besluttet, at 40 tilmeldte pr. hold er max antal gymnaster uanset der sjældent møder mere end 30-32 gymnaster op til en motionstime. Kirsten Hornsyld fortsætter som instruktør for alle 3 hold i sæson 2017-18.
 
Zumba
På zumba holdene har hold 1 været det største hold, måske fordi danserne gerne har villet avancere efter at have været aktiv danser i nogle år på gold-holdet. Torsdag I har haft 40 tilmeldte mens Torsdag II kun har haft 22 tilmeldte Disse tal er ligeså inkl. 5 fri træning tilmeldte. Der har på begge torsdagsholdene været drypvise tilmeldinger i løbet af sæsonen. Mette Skakon fortsætter som instruktør i sæson 2017-18.
 
Yoga
Interessen for yoga har igen været overstrømmende i år. Alle tre hold – onsdags-, torsdags- og lørdagsholdet har været fuldt tegnet og altså lukket for yderligere tilmeldinger efter tilmeldingsfristens udløb. Annette Rønn Simonsen og Merete Hytting fortsætter som instruktører i sæson 2017-18.
 
Kurser til instruktørerne
Kirsten Hornsyld har uddannet sig til yogainstruktør i denne sæson samt modtaget 800 kr. fra foreningen. Mette Skakon har modtager tilskud til koreografi og musik og Annette Rønn Simonsen har modtaget tilskud til et kursus. Efter ansøgning giver Foreningen instruktørerne et årligt tilskud på 800 kr.
 
Gymnastiksalen på Bagsværd Skole
Det er vores fjerde sæson på en ny skole og i en ny og skøn sal, som vi ganske gratis får stillet til rådighed via Kommunens bookingportal. Vi kan dog ikke benytte skolens lokaler før kl. 17.00 da skolen selv bruger salen frem til kl. 17.00. De tre skabe vi råder over til redskaber er aflåste og bestyrelsesmedlemmerne og instruktører har nøgle til skabene.
 
Maj måned – prøvetime på alle hold
Bestyrelsen har besluttet, at alle igen i år er velkomne til at prøve de forskellige hold i maj måned som en slags prøvetime for derved at finde ud af, hvilken motion, dans, pilates eller yoga der kunne være af interesse i den kommende nye sæson. Medlemmerne er også velkomne til at medtage en veninde til en prøvetime.
 
Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen blev afholdt i skolens Forsamlingssal. 47 medlemmer var tilmeldt og foreningen bød på smørrebrød og drikkevarer efter generalforsamlingen. Ved indgangen til generalforsamlingen fik medlemmerne udleveret et lykkenummer. Der blev udtrukket 3 numre, hvor de heldige kunne tilmelde sig et hold til halv pris i den kommende sæson.
 


Juleafslutning
58 medlemmer havde skrevet sig på tilmeldingslisten. Værløse slagteren leverede rigtig god mad til buffeten. Til den søde tand og den medbragte kaffe var der chokolade og lidt hjemmebag. Som underholdning var der i modsætning til sidste år igen pakkespil. 10 personer ved hvert bord dystede om de pakker, nabobordet havde lagt over på deres bord! Herved fik ingen sin egen medbragte pakke. En juleafslutning med rigtig god julehygge og stemning. Tak til alle jer, som hjalp til med at rydde lokalet for borde og stole.
 
Aktiviteter i foreningen
Vi har ikke haft aktiviteter i foreningen ud over træningen i denne sæson, men som altid opfordrer vi medlemmerne til at komme med ideer til et arrangement af social karakter. Bestyrelsen vil altid være behjælpelig med formidling af et arrangement. Her vil hjemmesiden og klubmodul også kunne anvendes. Et økonomisk bidrag kan også være en mulighed.
 
Tilskud til Gymnastikforeningen
Som tidligere år har vi modtaget et beløb fra Gladsaxe Kommune til at styrke ”aktiviteter for ældre”, dvs. man tæller hvor mange af foreningens medlemmer der er over pensionsalderen (65 år) og hvor mange af disse, der er bosiddende i Gladsaxe Kommune. Vi modtager et beløb pr. deltager over 65 år. Minimumstaksten er 3.140 kr. I år har vi modtaget 5.624,00 kr. Betingelsen er, at beløbet bruges til noget socialt for medlemmerne. Bestyrelsen bruger derfor beløbet til socialt samvær ved juleafslutningsarrangementet (nedsat pris) og til generalforsamlingen, hvor der efter selve generalforsamlingen hygges over lidt mad og drikke og som er gratis.
Vi har vundet 50 kr. i Landbrugslotteriet. Grunden til, at vi støtter Landbrugslotteriet er, at de penge der kommer ind, er FIG’s økonomiske grundlag for at kunne uddele legater. I år har vi søgt om et legat fra FIG til indkøb af Klubmodul.  Sidste år fik vi efter ansøgning overrakt et legat på 4.000 kr. til indkøb af yogamåtter. Vi var dog ikke heldige i år!
 
Lederakademi
Foreningen har i år ikke deltaget i lederakademi, arrangeret af Gladsaxe Kommune. Foreningen har mulighed for at sende 1-2 personer til at uddanne sig som foreningsledere, for at stå bedre rustet til det frivillige arbejde i klubber og foreninger. Udgiften for foreningen er kun 1.000 kr. pr. person.
 
Redskaber
Der er indkøbt 40 nye yogamåtter til sæsonen. FIG overrakte som sagt foreningen et legat på 4.000 kr. som dog ikke dækkede det fulde beløb, men var en god hjælp.
 
Den kommende sæson i Bagsværd Gymnastikforening
Bestyrelsen har besluttet at videreføre de oprettede hold. Der er dog en lille ændring, idet foreningen netop har fået tilkendt ekstra tid onsdage fra kl. 17 frem til kl. 21.00. I samråd med vore yogainstruktører er det besluttet  at Merete Hyttings torsdagsyoga ændres til onsdagsyoga på den måde, at der efter Annette Rønn Simonsens yoga hold fra 17.15 – 18.25 oprettes et Full power motionshold med Merete Hytting som instruktør for at tilgodese motionsholdene. Herefter vil Merete være instruktør for yogaholdet (det gamle torsdagshold). Bestyrelsen har altså byttet rundt på ”lang torsdag” til fordel for en lang onsdag, hvor Merete Hytting, som kommer langvejs fra, får to hold at instruere. Man vil fortsætte fri træning på alle hold, hvor der i indeværende sæson har været 5 tilmeldte.
 
Synliggørelse af Bagsværd Gymnastikforening
I bestyrelsen deltager vi i det omfang det er relevant og har mulighed for det i forskellige møder der afholdes i Kommunen. Gladsaxe Kommune er meget aktiv og interesseret i godt samarbejde med foreningslivet og inddrager meget gerne frivillige i diverse aktiviteter. Bestyrelsen finder det meget vigtigt, at foreningen er synlig i Kommunen og i lokalområdet.
 
 
Afslutning
Afslutningsvis vil jeg gerne sig tak til bestyrelsen, instruktører og afløsere for et godt samarbejde i året der gik. Bestyrelsen glæder sig over de mange medlemmer, vi er i foreningen og håber rigtig meget at se jer igen i den nye sæson 2017-18. 
 
Else Risum, formand, Bagsværd Gymnastikforening, 26. april 2017

Bagsværd Gymnastikforening v/ formand Else Risum - e-mail: post@bagsvaerd-gymnastikforening.dk